Medlemskontingent 2017

og utskrift av medlemskort
Tiden er igjen inne for betaling av medlemskontingent i BOC.

Utmelding
Det kan jo tenkes at du ikke ønsker å være medlem av BOC. Du gjør oss en stor tjeneste om du melder fra om dette så raskt som mulig. Vi blir ikke sure! Send e-post til nils.enger@gmail.com, så ordnes det raskt og smertefritt.

MERK: Ikke innbetalt medlemskontingent medfører ikke utmelding av klubben. Det kreves at du melder skriftlig i fra om dette.

Forfall
Så vil vi oppfordre alle til å betale så raskt som mulig. Klubben trenger pengene! Og du trenger klubben!! Dessuten vil vi gjerne slippe å sende ut purringer!

Rutine for betaling av medlemskontingent
Dersom du betaler med via din nettbank er særdeles viktig at dere benytter KID-nummer.

Kontingentfaktura
Du kan når som helst se kontingentfakturaen ved å trykke her.
Deretter vil du bli spurt om hvilke dugnader du ønsker å delta på, trykk deretter neste.

Utestående faktura
Sjekk om du har en eller flere utestående faktura med klubben her.

Medlemskort
Når din betaling er registrert i vårt system (dette kan ta noen dager), vil beløp å betale endres til 0. Da har du også mulighet til å skrive ut medlemskortet ved å trykke på 0-tallet her.

Får ikke tilsendt epost med passord
Dersom du bestiller nytt passord og at du ikke får tilsendt epost,
vennligst fyll ut dette skjema slik at vi kan registert ny epost.

Spørsmål
Dersom du lurer på noe, vennligst ta kontakt med:
nils.enger@gmail.com